آرشیو برچسب های: معرفی کتاب

جامعه شناسی خودمانی نگاهی متفاوت به جامعه و مردم ایران

کتاب جامعه شناسی خودمانی

جامعه شناسی خودمانی کتابی است نوشته حسن نراقی که توسط نشر اختران به چاپ رسیده و بارها تجدید چاپ شده. نویسندهٔ این کتاب ۱۵۰ صفحه‌ای سعی دارد با زبانی عامیانه الگوهای رفتاری و فرهنگی جامعه ایرانی را مورد بررسی قرار دهد.